ฟรีเว็บ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
                  ประชาสัมพันธ์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2557
     รายละเอียด www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission 

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒

 

   เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๗

   รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่  www.nursepolice.go.th  และ  http://nursepolice.thaijobjob.com
ประกาศ ตำรวจภูธรภาค ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกจอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓๙๘ อัตรา
สาย ปป.1 ภ.2 คัดเลือกได้
๒. สาย ปป.1 ภ.2 สำรอง
๓.สาย ปป.3 ภ.2 คัดเลือกได้
๔. สาย ปป.3 ภ.2 สำรอง
๕. สาย อก.2 ภ.2 คัดเลือกได้
๖. สาย อก.2 ภ.2 สำรอง
๗. สาย อก.4 ภ.2 คัดเลือกได้
๘. สาย อก.4 ภ.2 สำรอง


ประกาศตำรวจภูธรภาค ๒
ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน นายดาบตำรวจ ๕๐ ปี ของ ตำรวจภูธรภาค ๒
บัญชีที่เข้าสอบนายดาบตำรวจ ๕๐ ปี ที่สอบทั้งหมดบัญชีสิ่งของเครื่องใช้สำหรับฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เพื่อแต่งแต่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 ประจำปี ๒๕๕๖ 


ประกาศตำรวจภูธรภาค ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน และขอบเขตวิชาสอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ชั้นประทวน ยศดาบตำรวจอายุ ๕๐ ปีขั้น เป็นชั้นสัญญาบัตรขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน
คัดเลือกข้าราชการตำรวจยศ ด.ต.ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕๐๐ อัตรา


 


ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๒ เรื่องสอบราคาซื้อกระสุนปืนพกขนาด ๙มิลลิเมตร(ซ้อมยิง)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

- ปป.1 ภ.2บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (เรียงตามลำดับที่สอบได้)       
- ปป.3 ภ.2บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (เรียงตามลำดับที่สอบได้)
- อก.2 ภ.2บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (เรียงตามลำดับที่สอบได้)
- อก.4 ภ.2บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (เรียงตามลำดับที่สอบได้)
- ประกาศให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวและเข่าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ  

    
ประกาศ ตำรวจภูธรภาค ๒
๑. รายละเอียดที่นั่งสอบข้อเขียน หน่วยสอบ ตำรวจภูธรภาค ๒
๒. ผังที่นั่งสอบ ตำรวจภูธรภาค ๒ สาย ป. เป็น ส.
๓. ภาคผนวก ง. ในประกาศตำรวจภูธรภาค ๒ ที่ต้องทราบ
๔. บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ
    ๔.๑ สาย ปป.1
    ๔.๒ สาย ปป.3
    ๔.๓ สาย อก.2
    ๔.๔ สาย อก.4


 อัตราจำนวน การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๗,๐๐๐ อัตร


ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง "ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนขนาด ๙ มิลลิเมตร และกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์ ๑๒ ด้วยวิธีทางอิเล็อทรอนิกส์


 กิจกรรม ศฝร.ภ.๒ ในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
  การบริจาคโลหิต วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

 จิตอาสา ที่ ซอยเข้าน้อย หมู่ ๘ ต.บ้านสวน อ.เมือง จว.ชลบุรี

 จิตอาสา ที่ วัดชมภูแก้ว หมุ่้ ๘ ต.บ้านสวน อ.เมือง จว.ชลบุรี

 พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ เมื่อวันที่ ๕ ธัีนวาคม ๒๕๕๕"พัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านความรู้"

ระหว่าง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี กับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒  

            เพื่อทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการจัดการศึกษาอบรม และยกระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมี นายวิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง กับ พลตำรวจตรี ธน ยุติธรรมดำรง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๒ พร้อมด้วยคณาจารย์ ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 


ผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งติดตามข้อมูลข่าวสาร ศฝร.ภ.๒ ผ่านทาง facebook  คลิ๊กประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
เรื่อง  สอบราคาซื้อกระสุนปืนพกลูกโม่ ขนาด .๓๘ นิ้ว (ซ้อมยิง)


สถานที่สอบตำรวจ

วันศุกร์ ที่ 3 ส.ค. 55  สายอำนวยการ(คลิ๊ก)
วันอาทิตย์ ที่ 5 ส.ค. 55  สายป้องกันปราบปราม(คลิ๊ก)


ด่วน! ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง,คณะกรรมการเปิดซอง,คณะกรรมการตรวจรับ กรณีการสอบราคาจัดเช่าเหมารถประจำทางปรับอากาศจำนวน ๒๒ คัน

 

ประกาศ หน่วยสอบตำรวจภูธรภาค.๒
**แผนผัง อาคาร ห้องสอบ
กองอำนวยการสอบ ๑ - ๑๒
**
ของผู้มีวุฒ ม.ปลาย หรือ ปวช.
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ฯ
** แผนที่การเดินทางมายัง ศฝร.ภ.๒**


ประกาศ รายชื่อ รหัสประจำตัวสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ และชั้นประทวน ประจำปี 2555 ในส่วนของ ตร.ภาค 2 รับผิดชอบ

  รหัสประตัว รายชื่อ  ห้อง และสถานที่สอบ
สาย นสต.1 จำนวนผู้สอบ 10,311 คน
สาย บช.น.5 จำนวนผู้สอบ 683 คน
สาย ตชด.6 จำนวนผู้สอบ 1,003 คน
สาย บช.ก.8 จำนวนผู้สอบ 285 คน
สาย อก.3 จำนวนผู้สอบ 9,753 คน
สาย ตม.4 จำนวนผู้สอบ 966 คน            
       แผนที่สังเขป สถานที่สอบ

คำเตือน "ในการเดินทางไปยังสถานที่สอบ ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ เพราะสถานที่สอบไม่มีที่จอดรถ" ย้ำ ไม่มีที่จอดรถฯ จริงๆ

ประกาศตำรวจภูธรภาค๒ เรื่องประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการ
คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ
ด.ต. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา
บัตร พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕๐๐ อัตรา

 บัญชีคะแนนในการสอบข้อเขียน และลำดับที่สอบได้ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕
 การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิม.๖หรือปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๙,๕๐๐ อัตรา

- หลักสูตรการสอบแข่งขัน
- หลักสูตรการคัดเลือก
- แผนการปฏิบัติงาน

ประกาศตำรวจภูธรภาค๒ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิม.๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจฯ

- ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๐ปีขึ้นไป  เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๕

- บัญชีรายชื่อผู้สมัคร  ที่นั่งสอบ  และสถานที่สอบข้อเขียนชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียนเป็นสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๕ (รายละเอียดโปรดอ่านให้ละเอียดสำหรับผู้สอบผ่าน)มีดังนี้
สาย ปป.๑๑
สาย ปป.๓๑
สาย สส.๕
สาย อก.๒
สาย อก.๔
หมายเหตุ ผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน โปรดอ่านรายละเอียดในใบประกาศให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามที่ประกาศไว้ ถ้าสงสัย โปรดติดต่อ
พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกต
038 781 404,  038 781 406  มือถือ 089 765 4241

   - พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราช
    การตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปี 
    ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
    เป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ( กดต.)

         - พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กอน.(อก.)
         ประจำปี๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ 
         ศฝร.ภ.๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

  - พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กอน.(อก.)ประจำ
   ปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ศฝร.ภ.๒
   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕    - พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้ช่วย ผบ.ตร.
     เปิดการฝึกอบรมโครงการตำรวจชุมชน ตำรวจ
     ภูธรภาค๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๒

   


 การสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ฯ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
ยอดผู้สมัครสอบคัดเลือก แยกตามสายสอบ   

       - รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
       ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
  (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่าง ๒๔ ม.ค. - ๓ ก.พ.๒๕๕๕)
       - กำหนดการ และขั้นตอนปฏิบัติ การรับสม้ครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้าฝึกอบรมเพื่อ
        แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

       - ประกาศรับสมัคร ของหน่วยอื่น ๆ 

      - รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
         แต่งตั้งให้เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕


       - รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
            หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำสิ่งของเหล่านี้ มาด้วย
               
 - หมอน พร้อมปลอกหมอนสีขาว
                - ผ้าห่ม (สีไม่ฉูดฉาด และไม่ใช่ผ้านวม)
                - ผ้าปูที่นอนสีขาว ขนาด กว้าง ๑๕๐ ซม. ยาว ๒๔๐ ซม.
                - กระบี่ พร้อมสายเดี่ยว (ผู้ชาย)

                                แผนที่การเดินทางมายัง ศฝร.ภ.๒
         ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๒ นำสิ่งของไปบริจาคให้โรงเรียนวัดสุวรรณ ตำบลบึงทองหลาง
         อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

             พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๒ เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องสนาม


    - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๒ จ.ชลบุรี เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม (คลิ๊ก)
    - ประมวลภาพบรรยากาศภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พ.ย. ๒๕๕๔
(คลิ๊ก)
     - พล.ต.ต.ธน  ยุติธรรมดำรง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๒ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมตำรวจ
      หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
      ชั้นประทวนประจำปี ๒๕๕๔ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ จังหวัดชลบุรี
(คลิ๊ก)


แจ้งเบาะแสทุจริตการสอบ
การใช้อีเมล์@trainingcenter2.com
วิธีดำเนินการ


- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๖
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจำปี ๒๕๕๖

       

 
   
   
127/172
©2012 by trainingcenter2.com